Benvingut a tothom que es dispose a cercar en aquest blog! Som 2am2: Ángela Jorro, Antoni Gonzàlvez, Miriam Carrasco i Míriam Segarra i hem creat aquest blog amb la finalitat de recollir i reflectir totes aquelles experiències i practiques realitzades a l’assignatura de Disseny dels Processos Educatius en la Educació Primària. Per contextualitzar l’assignatura, hem de saber que aquesta es centra en conèixer, comprendre i analitzar tots aquells conceptes relacionats amb la matèria d’estudi i reflectir-los en esquemes conceptuals estructurats i integrar, al seu torn, els conceptes i teories en un mateix cos coherent i sòlid de coneixements que siguen útils per poder consultar-los en qualsevol moment, tant com estudiants de Magisteri, com a docents.

El nostre acomiadament!!

Ha arrivat el dia!! Aquesta es l’última publicació que podem fer perquè hem d’entregar aquest blog per a què Ferran ens avalue.

Hens acomiadem de la millor manera possible ja que a banda d’haver aprés a utilitzar WordPress, aquesta pràctica grupal ens ha servit molt per a repasar de manera més divertida tot allò que hem treballat en classe.

Esperem que a tots vosaltres també us haja agradat cadascuna de les entrades que hem fet i que us ajuden per a estudiar, de la mateixa manera que a nosaltres.

Salutacions del grup 2am2!!!

Anuncios

El dijous 3 de maig, Ferran ens ha explicat el TEMA 12. L’AVALUACIÓ: CONCEPTE, TÈCNIQUES I INSTRUMENTS EN L’EDUCACIÓ PRIMÀRIA. En aquest tema hem vist preguntes com: Què és avaluar?, Per a què avaluem?, Quines coses hem d’avaluar?, Qui ha d’avaluar?, Com hem d’avaluar?, Quan s’ha d’avaluar?, etc.

Una vegada va finalitzar la classe, Ferran ens va deixar uns minuts de temps per a pensar com evaluriem nosaltres una unitat didàctica. Hem pensat que tindriem en compte els següents criteris:

En la sessió del dijous 3 de maig, vam fer el repartiment de les activitats i vam vore tota la legislació relacionada amb la nostra unitat didàctica.

Hola de nou a tothom!

Disculpeu el retard d’aquestos díes. Hem estat una mica liats amb altres treballs de la carrera però ja estem ací, amb ganes de més!

Com bé sabem, el dilluns 23 d’abril, el nostre professor Ferran, ens va encomanar una nova pràctica, la corresponent al tema 10. Hem de completar un quadre indicant quin percentatge de cada tipus de continguts (conceptuals, procedimentals i actitudinals) li hem atribuït a cada cicle/etapa educativa: Segon cicle infantil; Primer cicle EP; Segon cicle EP; Tercer cicle EP; Primer cicle ESO; Segon cicle ESO; Batxillerat i Universitat.

La suma dels tres continguts de cada etapa ha de ser sempre un 100%.

La finalitat d’aquesta pràctica és saber la proporció que han de tindre els diferents tipus de continguts al llarg de la trajectòria d’un aprenent, és a dir, com pensem (nosaltres com a futurs docents) que han de distribuir-se als diferents nivells i etapes, establides segons el sistema educatiu.

El dijous 26 d’abril, Ferran ens va donar temps per a treballar la nostra unitat didàctica i per a preguntar-li dubtes sobre aquesta. Durant la sessió vam buscar activitats per a incloure-les, establir objectius i continguts de la nostra etapa educativa seleccionada (cercant a la LOE) i començar amb la justificació.

El tema de la nostra unitat didàctica serà l’aprenentatge mitjançant l’experimentació. Tots els membres de grup estem d’acord en què els xiquets han d’aprendre amb mètodes nous que s’allunyen dels convencionals mètodes teòrics. Per aquest motiu considerem que experimentant en primera persona aquells continguts que poden ser estudiats teòricament poden esdevenir més significatius que estudiant-los de l’altra manera.

Per sort, Ferran en va facilitar per CV recursos necessaris per a poder dur endavant i orientar una mica més la nostra Unitat Didàctica.

Ferran ens va exposar fa 3 setmanes la següent pràctica, i nosaltres, el grup 2am2, vam decidir com distribuir l’elaboració de la mateixa.

Aquesta tractava de fer un anàlisi de la societat actual en l’àmbit social, cultural, educatiu i a més, a partir de les conclusions d’eixos tres àmbits, havíem d’elaborar un model integrador al qual s’arreplegaven les conclusions comuns dels tres contextos (social, cultural i educatiu).

El dijous 22 de Març, vam fer l’exposició del nostre anàlisi, conjuntament amb altres grups de companys.

En general vam estar prou satisfets amb el nostre treball encara que, al observar els treballs dels nostres companys, ens vam adonar que hi havia alguns punts que no havíem tractat a la nostra exposició, com pot ser l’excés d’informació que implica ensenyar als alumnes a aprendre a ser crítics, la incorporació al treball de la dona i influència dels mitjans de comunicació.

Ahir, dilluns 26 de Març van haver dues exposicions més a classe de dos grups de companys que faltaven i en general ens van agradar molt totes les exposicions, tant les d’ahir com les que es van fer el mateix dia que la nostra.

A més, Ferran va començar el TEMA 8: DISSENY DELS PROCESSOS EDUCATIUS A L’EDUCACIÓ PRIMÀRIA. En aquest tema ens va explicar moltes coses, però nosaltres volem destacar aquelles que creiem més importants:

A partir d’establir una sèrie d’activitats en un context determinat, trobem uns avantatges: dur a terme unes activitats ens obliga a reflexionar sobre el procés d’ensenyament – aprenentatge que anem a desenvolupar i, per tant, estem obligats també a sistematitzar i organitzar tot allò que ens proposem.

Respecte a la programació dels processos és important saber que programant estàs pensant en la realitat immediata que tens, la qual cosa suposa un problema per als llibres de text (és una planificació però que no pensa en l’aula que tú vas a tindre davant sinó en un aula inexistent amb una tipologia d’alumnes inexistents).

El deure a seguir, és el grup d’alumne i no únicament el llibre. La programació ha d’obrir-nos més camins i no tancar-los (com els llibres)

La millor manera de veure si un mestre és un bon docent seria deixar a aquest davant d’una classe sense cap material i veure com es desenvolupa davant dels alumnes.

Sobre la Unitat Didàctica sabem:

-Que una Unitat didàctica són un conjunt de sessions i lliçons (o temps planificat) amb un mateix objectiu

-Un conjunt d’UD’s vindrien a ser una programació (adjectivada al temps que li donem: curs, trimestre, quincena, etc)

Finalment concloem amb una definició d’aquesta més específica:

Unitat didàctica és el conjunt de recursos per a dur a terme uns objectius en un període de temps determinat (no necessàriament ha de ser curta o llarga; allò depèn del temps que li proposem).

Aquesta última sessió ha resultat ser prou interessant pel fet de poder  elaborar la nostra idea d’Unitat Didàctica, la qual ens pot ajudar a començar les primeres pinzellades de la que realitzarem i exposarem més endavant.

Fent una de les pràctiques individual he trobat aquesta pàgina que m’ha paregut interessant per compartir-la en tots els meus companys. En ella podem veure noticies d’educació, pràctiques, projectes duts a terme per escoles, entrevistes, convocatories, normatives, esdeveniments, etc. Així que per tindre-la en compte durant tota la nostra carrera hem decidit pujar-la al blog. Seguidament podeu veure un vídeo de presentació.

http://www.mejoratuescuelapublica.es/

Nube de etiquetas